Další terapeutické techniky

Zastaralé a nefunkční programy

Tuto terapii je možné použít v případech, kdy se člověk trápí níže uvedenými pocity, které jsou pro něj nevysvětlitelné. Společně hledáme zdroj vzniku tohoto pocitu, klient si zvědomuje událost, čímž se tyto negativní emoce harmonizují.

 • Samota, opuštění
 • Strach, selhání, lítost
 • Nepochopený, nemilovaný
 • Omezovaný, pochybnosti o sobě, méněcennost, nízká sebedůvěra
 • Potřeba zavděčit se druhým
 • Není sám/sama sebou
 • Potřeba dělat to, co po mně chce okolí
 • Pocity viny, trestání sebe sama
 • Pocity, že je odsuzován/odsuzuje jiné
 • Zakázal/a si své emoce
 • Omezení programem „musím“
 • Nutnost mít věci pod kontrolou
 • Pocit zrady

Průvodce prenatálním obdobím a porodem

Terapie je velmi účinná k harmonizaci a vyčištění traumat, vzniklých v tomto období, kdy je plod velmi náchylný k přejímání negativních emocí a vzorců od matky. Může pomoci v případech psychosomatických zdravotních problémů nebo i psychických stavů, epilepsie, alergií apod.

 • Postupný průchod těhotenstvím po jednotlivých měsících
 • Porod
 • Zpracování traumat tohoto období

Konfrontace, nacítění, odpuštění

Technika se používá v případě, kdy má klient zájem vyřešit vztah s nějakou osobou a na vědomé úrovni se mu to nedaří nebo se obává reálné konfrontace.

 • Konfrontace s osobou/osobami, s kterými se nedaří komunikace nebo řešení problému nebo dělají něco, co mi vadí…
 • Nacítění se na určitou osobu z důvodu, abychom ji lépe pochopili a společně vyřešili problém, který nás společně trápí
 • Odpuštění sobě
 • Odpuštění jiným (dle potřeby)

Harmonizace vnitřní ženy, muže a dítěte

Hravá imaginativní technika, která je vhodná k použití v případě, kdy klient nemá v rovnováze jednotlivé bytosti. Často se stává, že žena žije více v mužské energii čímž přitahuje partnery “kamarády”. Nebo jiný klient může mít potlačenu bytost - dítě, klade důraz na sebekontrolu a nedokáže být spontánní.

 • Práce s jednotlivými bytostmi
 • Uvolnění traumat jednotlivých bytostí
 • Propojení harmonizovaných bytostí v jednu

Skenování těla a uvolnění programu MUSÍM

Tato technika je vhodná pro osoby, které jsou velmi silně svázány emočním programem “musím”. Díky tomuto programu dochází k zablokování energie na různých částech těla a následně k různým, někdy nevysvětlitelným bolestem. Zde s těmito jednotlivými tělesnými blokacemi pracujeme. Bloky se postupně uvolňují, tělo se harmonizuje.

 • Hledání fyzických bloků na těle v souvislosti s programem „musím“
 • Uvolňování jednotlivých bloků
 • Zharmonizování těla

Spasitelský syndrom

Terapeutická technika je určena pro tzv. “všeobjímající osoby”, které neumí říct “NE”, pomáhají kde mohou i přes to, že jejich tělo už kolabuje, nebo osoby, které tzv. “páchají dobro” i přes odpor lidí, kterým pomáhají.

 • Odhalení a zmapování syndromu
 • Mapování původu odkud pochází
 • Zvědomění ve vztahu k současností
 • Harmonizace

Energetický porod, znovu-zrození

Je velmi vhodný pro dospělé jedince, kteří mají stále pocit, že jsou omezování a manipulováni svými rodiči,jsou stále považováni za malé děti. Též je velmi vhodný pro rodiče (zejména matky), které jsou stále nějakým způsobem připoutáni ke svému dítěti, nedaří se jim dítě “osvobodit” a vypustit z hnízda. Toto chování může mít rodič na nevědomé úrovni, neuvědomuje si to. Dítěti se pak nedaří najít správného partnera/partnerku, opustit “mama hotel”

 • Děloha matky, energetický porod sebe sama, odpoutání od matky (odstřižení pupeční šňůry), dovyživení chybějící energie, předání si s matkou „moje-tvoje“, vzájemné odpuštění
 • Energetický porod vlastního dítěte/dětí – průběh těhotenství, porod, odpoutání se, výměna „moje-tvoje“, odpuštění
 • Setkání s rodovou linií žen – poděkování, vyjádření úcty, vzájemné odpuštění

Harmonizace energie dělohy

Vhodné spíše jako „minikurz“

 • Je vhodný k uvolnění traumat, uložených v děloze v průběhu prenatálního období, raného dětství i dospělosti
 • Obsahuje několik jednotlivých meditací (procházení energie dělohy, léčení energie dělohy, propojení s vnitřní bohyní)
 • Arteterapie

Meditace a propojení se silovým zvířetem

 • Napojení se na silové zvíře
 • Navnímání energie silového zvířete
 • Podpora silového zvířete do budoucna