NUMEROLOGIE

Vibrace čísel nejsou vidět, ale můžeme vnímat jejich projevy např. v povahových vlastnostech daného člověka.

Čísla hrají v našem každodenním životě velmi důležitou roli, ale jen málo lidí si uvědomuje jejich význam - to, že nevyjadřují jen počet, ale i nějakou kvalitu, vibraci, sílu… vibrace čísel vidět nemůžeme, ale lze sledovat jejich projevy.

Když např. pošleme e-mail, také nevidíme “dráty”, kterými náš písemný vzkaz putuje, ale důkazem pro nás je, že došel správnému adresátovi.

Stejně tak nemůžeme vidět vibrace čísel obsažených v datu narození, ale můžeme postřehnout její projevy v povahových vlastnostech daného člověka.

Numerologie nabízí možnost zkoumat datum narození určitého člověka (nebo datum jakékoliv události v životě) s cílem více pochopit osobnost daného člověka (nebo události), poodhalit naši životní cestu. Uvidíme zde naše silné a slabé stránky. Také nám může pomoci nahlédnout do budoucna vztahu s partnerem, když porovnáme numerologické mřížky obou partnerů. Z chybějících nebo častěji se vyskytujících čísel lze vyčíst, jak si oba partneři budou rozumět, v čem mohou hledat problémy, či naopak v čem by si mohli být blízcí a v čem se mohou vzájemně doplňovat nebo si předávat své životní zkušenosti.

Podobným způsobem lze vyjádřit vibrace jména. Každé písmeno taktéž obsahuje vibraci určitého čísla. Pokud si lidé změní jméno, mění se i vibrace člověka. Může si tím změnit i svou životní pouť.

Na jaké údaje je vhodné se numerologicky zaměřit

  • Číslo dne narození
  • Životní číslo
  • Osobní roční vibrace
  • Sestavení numerologické mřížky
  • Numerologie jména
  • Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů

Číslo dne narození

Jedná se o velmi důležitý údaj pro každého jedince. Každé z čísel (1 - 31) má svůj specifický význam. Můžeme z něj vyčíst nabízené možnosti, které daný člověk má, také lze vyčíst slabá místa, na co si dát pozor, ve které oblasti je potřeba ještě zapracovat.

Např. 1 = Nezávislost, 2 = Družnost, 3 = Kamarádství… atd.

Životní číslo

Dalším důležitým číslem vedle dne narození je tzv. životní neboli osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 se nesčítají.

Příklad

Datum narození: 12. 7. 1985 = 1 + 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33 = 3 + 3 = 6

Osobní roční vibrace

Účinek této vibrace trvá pod dobu 12 měsíců, od narozenin k narozeninám. Např. jsem-li narozena 14. 5. 1990, moje roční vibrace se vypočte takto:

Den letošních narozenin byl: 14. 5. 2018, vypočteme tedy: 1+4+5+2+0+1+8=21=2+1=3

Moje osobní roční vibrace od 14.5.2018 do 13.5.2019 tedy je číslo 3

Sestavení numerologické mřížky

Numerologická mřížka je základní pomůckou pro vytvoření numerologického rozboru. Není to nic složitého. Prázdná mřížka vypadá takto:

Numerologicka tabulka - prazdna

Jednotlivá čísla v mřížce umístíme tímto způsobem:

Numerologicka tabulka - plna

Zajímá vás, jaký význam mají jednotlivá čísla v polích? Zde se s nimi můžete seznámit:

Numerologicka tabulka - s popisky

Jak zapíšeme do mřížky datum narození 4. 2. 1967?…. 4+2+1+9+6+7

Numerologicka tabulka - s popisky

Numerologie jména

Lidé si mnoho let kladou otázku, zda může jméno nějakým způsobem ovlivnit povahu člověka nebo dokonce jeho osud? V tomto směru došlo ke kladnému závěru již mnoho numerologů, kteří se této problematice věnují.

Pokud se vibrace jména a data narození vzájemně posilují, pak dochází ke zharmonizování daného člověka. I proto si někteří lidé intuitivně mění své jméno nebo si už v dětství začnou říkat jiným jménem.

Takto vypadá tabulka s jednotlivými čísly a k nim připadající písmena

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Marie

4+1+9+9+5 = 28 = 10 = 1

Pro jméno Marie je tedy duchovním číslem jednička.

Velmi důležité je také první písmeno ve jménu daného člověka, neboť má největší vliv. V tomto případě je to M = 4.