Hlubinná abreaktivní psychoterapie (regrese)

Souhrn: Je řazena mezi regresní psychoterapie. Pomáhá zpracovat traumata prožitá při porodu, v prenatálním období nebo v předchozích životech. Kořeny této metody lze nalézt již ve Starém Egyptě.

Jak HAP funguje a co je jejím cílem

Tato terapie jde hluboko do minulosti člověka. Jedná se o postupné odhalování a zpracovávání traumatizujících zážitků, které se v člověku nabalují za celou dobu jeho existence. Jedná se především o postupné odstraňování různých typů fyzických nebo duševních bolestí.

Cílem je tedy nejprve pochopit a následně odstranit nahromaděné problémy, které se v obrovské většině projeví až za velice dlouhou dobu po vzniku příčiny.

V jakých oblastech vám může pomoci

  • různé typy strachů, fobií, panické ataky
  • pocit bezvýchodné situace
  • nízké sebevědomí
  • ztráta zaměstnání a potíže s nalezením nového
  • závislosti
  • problémy ve vztazích jak partnerských, tak v zaměstnání či v rodině
  • opakované úrazy, pooperační stavy
  • fyzické bolesti i chronického charakteru
  • poruchy příjmu potravy (nadváha nebo naopak anorexie, bulimie..)

Délka sezení

Délka terapie je velmi individuální. Obvykle trvá jedno sezení 2-3 hodiny. Nicméně může se stát, že pokud jsou potíže závažnější, protáhne se i o několik hodin déle. Proto je vhodné v den konzultace mít raději časovou rezervu, případně si již neplánovat žádné další aktivity.

Průběh terapie

Terapie probíhá vždy za plného vědomí klienta, nejde o hypnózu. Laicky řečeno můžeme terapii nazvat jako “povídání se zavřenýma očima”. Klient tedy nemusí mít žádné obavy z jakéhosi “zaseknutí” v minulém životě, jak to velmi často prezentují různí lidé či média.

Na počátku sezení je klient vyzván, aby si vybavil nejprve nedávnou událost spojenou s řešeným problémem a po zpracování se postupuje dále do minulosti. Klient se NEMUSÍ vždy ocitnout v minulém životě. Jeho problém může mít příčinu v současném životě.

Při sezení terapeut klienta provází procesem vybavování pomocí otázek. (kde je, co “vidí” nebo slyší, jaké má u toho pocity) Pracuje se s pamětí, vědomím a podvědomím. Nikdy nezasahuje do klientových prožitků ani je nijak nemění. Vše zůstává autentické. Není potřeba mít obavy ze zážitků, neboť úrazy, zranění či jiné situace klient prožívá na mnohem nižší úrovni, mnohdy popisuje aktuální stav jako když sleduje film v kině.

Klient se po terapii cítí příjemně uvolněný. V případě že dojde k tzv. AHA momentu (což by mělo být ideálním stavem po terapii), může mít pocity euforie a zároveň příjemné únavy. Pokud je terapie správně vedená, je zcela bezpečná a jestliže je terapeut pečlivý a důsledný, přináší HAP velmi dobré výsledky, které mohou být patrné již v krátké době po terapii.

Klient by měl svého terapeuta vybírat velmi pečlivě a dbát na jeho kvalitu. Také by se neměl nechat odradit neúspěchem při volbě jedné terapeutické metody. Každý z nás je originál a každému proto vyhovuje něco jiného. Neznamená to tedy, že terapeutická metoda je špatná, ale spíše to, že toto není moje cesta a půjdu tedy jinou, která mi může vyhovovat lépe nebo více pomoci v mém trápení. Totéž platí i o terapeutovi, který vám nemusí osobnostně sedět. Je vhodnější rozloučit se hned na počátku, než chodit na sezení s nepříjemnými pocity.

Pro koho NENÍ vhodná

osoby aktuálně pod sedativy, psychiatrickými léky, analgetiky těhotné ženy osoby pod vlivem drog a alkoholu