Symbolová terapie vhledem

Souhrn: Jedná se o jednoduchou metodu s rychlou intervencí. Může pomoci ke změnám a vývoji lidské bytosti, která je zavalena tíhou svých problémů, což ji brzdí ve vlastním duševním vývoji.

Jak funguje

Metoda pracuje s hluboce zakořeněnými vzorci myšlení, cítění a chování. Pomocí hlubokého pochopení (tzv. AHA moment) napravuje (odblokovává) ty vzorce, které mají na osobnost negativní vliv. Výstupem terapie je přímé pochopení a zpracování nevhodného vzorce. Terapie pracuje s podvědomím, odkud informace přechází do vědomí, kde dochází k pochopení jednotlivých myšlenkových procesů nebo emocí. Též může velmi dobře pomoci lidem, kteří chtějí pracovat na svém duchovním rozvoji.

V jakých oblastech vám tato terapie může pomoci

  • Fobie, strachy, různé typy traumat, deprese, úzkosti
  • Problémy ve vztazích – nalezení jejich příčin
  • Nízké sebevědomí, sebedůvěra
  • Jakýkoli problém, kterým se cítíte svázáni, omezováni

Pro koho je určena

zejména pro ty, kteří

  • by rádi odstranili ze svého života nevhodné vzorce chování a myšlení
  • by se chtěli zbavit nepříjemných psychických stavů a potíží
  • se chtějí v životě posunout tím správným směrem a jít dál s větší lehkostí
  • touží nahlédnout do 13. komnaty svého nitra, aby našli, zpracovali a pochopili důvod svého trápení

Jak probíhá terapie

Nejde o hypnotický stav. Sezení probíhá se zavřenýma očima v bdělém, ale zároveň uvolněném stavu, kdy klient vnímá veškeré dění, není zde prostor na žádnou slovní manipulaci ze strany terapeuta. Průběh terapie si pamatuje. Na konci terapie dochází k rekapitulaci zažitého, klient dostává krátký zápis stěžejních bodů z terapie.